Cold Room & Processing Line

                ASPIRE NINE   ออกแบบ และติดตั้งงานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Insulated Panel)สำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิ งานระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigeration System)สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

                 การออกแบบ มุ่งเน้นการคำนวณอุณหภูมิที่ถูกต้องแม่นยำตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และขนาดพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเก็บรักษาความสมบูรณ์ของคุณภาพสินค้าให้อยู่ระดับ 100% 

                  ออกแบบชุดระบายความร้อนให้มีขนาดพิเศษ (Condenser)  เพื่อเสริมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (Comperssor) ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง